-
- » MUSIC » Meng Ba La Na Xi » Singles » Meng Ba La Na Xi
Meng Ba La Na Xi
勐巴拉娜西 06'04''

「Meng Ba La Na Xi」

勐巴拉娜西F/Dm 102bpm | | 📄
词曲:石璐

written by ATOM
https://baike.baidu.com/item/%E5%8B%90%E5%B7%B4%E6%8B%89%E5%A8%9C%E8%A5%BF/4140935?fr=aladdin
啊 勐巴拉娜西
有热带雨林 有花开四季
梦初 你属于这里
和月亮嬉戏 和星星谈心

轻轻说 轻轻呼吸 怕把你惊醒
慢慢踱 慢慢摇摆 我们心贴心
漫天的繁星 缠绕着我和你

炮竹声 噼里啪啦 看似好担心
睡不着 翻来覆去 就是不放心
没关系 快快钻到 妈妈怀里

啊 勐巴拉娜西
来 在天空中回忆

全世界 你都很好奇
留恋着 世间万物所有生命
懵懂不清 你柔弱无力
羞答答 妈妈每天都要保护你

月亮透过太阳光芒
穿越雨林穿越四季
乘着孔雀特地来看你

湖北湖南四川云南
江西东北三省北京
人民来版纳心旷神怡

傣族彝族哈尼布朗
基诺族瑶族等少数民族
在这里乐此不疲

猫哆哩 骚哆哩
泼水拉手跳竹竿舞
一起游戏多啊多欢喜

啊 勐巴拉娜西
来 在天空中回忆

轻轻说 轻轻呼吸 怕把你惊醒
慢慢踱 慢慢摇摆 我们心贴心
漫天的繁星 缠绕着我和你

炮竹声 噼里啪啦 看似好担心
睡不着 翻来覆去 就是不放心
没关系 快快钻到 妈妈怀里

全世界 你都很好奇
留恋着 世间万物所有生命
懵懂不清 你柔弱无力
羞答答 妈妈每天都要保护你

在幻妙的时间里 有望喜和奇遇
在嘈杂的城市间 有永恒的相遇
在有生之年里 常相伴有知己
在曼妙的年龄享有 诚挚的爱情
🎸 - ?

🎸INTRODUCTION


1 = C (root note)
120 bpm (bit per minute)
4/4
--------------------------------------------
♩= (1/4bar note) = 1bit
♪ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♫ = 2 x 1/2♩=1bit
-/↓/↑ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♬ = 2 x 1/2 ♪ (1/16bar note) = 1/2bit
| = bar line  
Number = Guitar Pad Position = ♪
(when without appendix mark 
default value = 1/2bit) 
-------------------------------------------
🎸 +0 EBGDAE
[A/B]
| Dm | F7 | C | Dm |
[C]
| F | C | Gm | Dm | x2
[RAP]
| Dm | x4
[C] ↑ TUNE
| A | E | Bm | #Fm | x2

[♬ORDER]
102bpm INTRO→A1→B→A2→C1→
132bpm RAP→SOLO→
95bpm A2→
100bpm B (轻轻说...)→
102bpm C1 C2(↑TUNE)→END(#Fm)
-
 
中文