-
- » ۞ Gig/ShoWs » Gig/ShoWs(2020-07-10 - 2021-07-10)
-

2020-08-15

2020 Chong Li MIDI Festival

2020-08-15 19:00 - 20:00
崇礼
+详情
详情与购票:https://m.weibo.cn/5263443906/4530269967615302

2020-09-05

温州 楠溪江 星巢音乐节

2020-09-05 16:00 - 21:00

2020-09-12

成都 蔚然花海星巢音乐节

2020-09-12 18:00 - 21:00
成都

2020-09-20

常州 西太湖音乐节

2020-09-20 17:00 - 23:00
常州

2020-10-02

南京咪豆音乐节

2020-10-02 13:00 - 23:00
南京

2020-10-03

青岛凤凰音乐节

2020-10-03 13:00 - 23:00
青岛

2020-10-04

成都仙人掌音乐节

2020-10-04 13:00 - 23:00
成都 蔚然花海

2020-10-05

2020天津麦田音乐节(已取消)

2020-10-05 13:00 - 22:00
天津 曙光水镇 2020.10.02-05

2020-10-18

北京 麦田音乐节

2020-10-18 14:00 - 21:00
北京温榆河公园朝阳示范区西园

2020-12-04 至 2021-01-30

2020-2021 [A New Born White Immortal] China Tour, 18cities

2020-12-04 - 2021-01-30
280RMB/200RMB(预售)
+详情
日期 星期 地点 场地(容纳人数) 2020年 12.04 周五 苏州 山丘 红唐店 (800) 12.05 周六 杭州 目里空间 (1400) 12.06 周日 上海 万代南
10 Items in Total
-
 
中文