+
- » Lyrics » Nothing Means But Music ♪ Lyrics
 • 0. Nothing Means But Music
  此生无可恋,唯曲悦丹田 3:57
  ↓download links 1. quyuedantian_mastered_rev02 2448.mp3
  是谁在聆听
  是谁的声音
  恍惚一生光阴
  欲追梦逐影
  
  一半是悲泣
  另一半欢愉
  刹那一生光景
  梦叱咤风云
  
  有谁会聆听
  有谁会在意
  匆匆一生如影
  平半世独行
  
  忆欢歌笑语
  记咎由自取
  短暂一生如雨
  落土润大地
  
  何以为见
  祈宏福于乐
  治词愉心眷
  愈曲悦丹恋
  
  望
  星辰日月
  此生无可恋
  曾鲜红如血
  梦炽烈如焰
  
  何以而坚
  非偏词巧言
  挚语惠心田
  勤守信默念
  
  望
  星辰日月
  此生亦可恋
  爱鲜红如血
  情炽烈如焰
  
  关于明天 愿你坚持不懈
  即便前路 是无尽的黑夜
  一路向前 沿途美景无边
  义无反顾 理想无需多言
  
  再多考验 都会兑换成喜悦
  拼搏憧憬 为更美好的明天
  
  woo woo 
  woo woo
  🎸 - ?

  🎸INTRODUCTION


  1 = C (root note)
  120 bpm (bit per minute)
  4/4
  --------------------------------------------
  ♩= (1/4bar note) = 1bit
  ♪ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
  ♫ = 2 x 1/2♩=1bit
  -/↓/↑ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
  ♬ = 2 x 1/2 ♪ (1/16bar note) = 1/2bit
  | = bar line 
  Number = Guitar Pad Position = ♪
  (when without appendix mark 
  default value = 1/2bit) 
  -------------------------------------------
  🦔📄
  🎸 +0 +2P
  [A]
  #Fm D E A D #Fm Bm #Cm
  [C]
  A E #Fm D A E D D
  G D Em C G D C C
  [B2]
  A | #Fm | D Bm | E
  
  变调夹2品和弦
  Em C D G C Em Am Bm
  G D Em C G D C C
  变调夹9品和弦
  Am F G C F Am Dm7 Em

 • 0 s
  0 s
  +
   
  中文